Advokát pre firmy zo Slovenska, Česka, Severného Macedónska
a Bulharska, ktoré podnikajú v Srbsku

Založenie Advokátskej kancelárie Jonovski

Advokátska kancelária Jonovski je založená v roku 2011 v Srbskej republiky, s cieľom
poskytnúť obsiahlu právnu službu právnickým a fyzickým osobám. Advokátska kancelária
poskytuje široké spektrum právnych služieb s expertízou v obchodnom a občianskom práve.
Časom, kancelária Jonovski sa profiluje ako kancelária, ktorá zastupuje a právne radí slovenské,
české a macedónske firmy, ktoré podnikajú v Srbsku alebo plánujú podnikať v Srbsku.

Portfólio právnych služieb

Ku každému klientovi sa pristupuje individuálne. Prostredníctvom detailnej analýzy
a strategického prístupu, zisťujeme najúčinnejšiu cestu ku riešeniu právnej výzvy. Portfólio
kancelárie Jonovski zahŕňa právne poradenstvo a právne služby, vrátane zastupovania pred
všetkými štátnymi orgánmi, právne vyjednávanie s obchodnými partnermi, ako aj vypracovanie
písomných právnych stanovísk v nasledovných odvetviach:

 • obchodné právo (zmluvy, korporačné právo, korporačná správa, M&A, verejné
  obstarávanie, v rôznych obchodných oblastiach, akým sú stavebníctvo, technológia, energetika,
  doprava, preprava, vnútorný a zahraničný obchod)
 • občianske právo (s fókusom na poskytovanie právnych služieb v oblasti majetkového práva
  a odškodné)
 • korporačné zmeny, zlúčenie, splynutie a rozdelenia, likvidácia a konkurz obchodných
  spoločností,
 • kapitálový trh a bankové operácie,
 • medzinárodné právo (zmluvy a spory s cudzím prvkom),
 • mediálne právo (stavovské mediálne právo a ochrana ľudských práv v odvetví médií),
 • trestné právo (predovšetkým, v odvetví obchodného a majetkového práva)

10 rokov skúsenosti a spolupráci so zahraničnými klientmi - s fókusom na Slovensko a
Severné Macedónsko

Cez svoju dlhoročnú skúsenosť, advokáti kancelárie Jonovski sa špecializovali pre spoluprácu so
zahraničnými klientmi. Prednosť kancelárie je v tom, že advokáti, ako certifikovaný
prekladatelia, ovládnu materinský jazyk klienta, dokumentácia sa podľa špeciálnej žiadosti
klienta vypracúva dvojjazyčne, s vysokou účinnosťou a bez príliš veľkého zaťaženia klienta.

Poznanie ekonomického a právneho prostredia v krajinách regiónu (primárne v Srbsku, ale i na
Slovensku, Česku, v Severnom Macedónsku a Bulharsku), ako aj chápanie a poznanie právnych
systémov a zákonodarnej a súdnej štruktúry, umožňuje nám aby sme pre svojich klientov
zabezpečili účinnú a obsiahlu službu a právne poradenstvo v právnych prípadoch s cudzím
prvkom.

Zahraničným klientom poskytujeme služby, akým sú:

 • Založenie firmy alebo pobočky v Srbsku
 • Otvorenie bankových účtov v Srbsku
 • Všetky stavovské zmeny firmy v Srbsku (zmena konateľa, sídla, prevod podielu atď.)
 • Konzultácie v súvislosti s vyjednávaniami, vyhľadávaním obchodných partnerov a
  spolupracovníkov
 • Kompletná regulatíva v súvislosti so zamestnávaním a pracovným pomerom
 • Uznanie zahraničných súdnych a rozhodcovských rozhodnutí v Srbsku
 • Exekúcia súdnych a rozhodcovských rozhodnutí, urovnania a pohľadávok zo zmluvného vzťahu
 • Vypracovanie dvojjazyčných zmlúv v odvetví hospodárstva, stavebníctva, technológie, obchodu,
  prepravy atď.
 • Konzultácie v súvislosti s verejným obstarávaním v Srbskej republiky
 • Náhrada hmotnej a nehmotnej škody (odškodné)

Spolupráca s advokátmi z domovských krajín

Naša kancelária má rozšírenú sieť advokátov - partnerov v krajinách regiónu, z ktorých sú naši
klienti - Slovensko, Česko, Severné Macedónsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Rumunsko a
Bulharsko. Tým spôsobom pre klienta zabezpečujeme ešte účinnejšiu, obsiahlejšiu službu,
pretože v každom momente má k dispozícii členov advokátskeho tímu v krajine, v ktorej sa
nachádza.

Členovia tímu Advokátskej kancelárie Jonovski sú certifikovaný prekladatelia pre
slovenský, český, macedónsky, rumunský, nemecký, francúzsky, taliansky, anglicky a
ruský jazyk

Právne služby a právne poradenstvo rovnako kvalitne poskytujeme v srbskom, slovenskom,
macedónskom a anglickom jazyku, pričom základnou výhodou kancelárie je to, že sú členovia
tímu certifikovaný prekladatelia. Starostlivo a dôkladne pristupujeme ku každému klientovi,
s oddaným a individuálnym vzťahom a kvalitnou komunikáciou dosahujeme spoločný cieľ.

Mediácia

Ku vzniku právneho problému najčastejšie dochádza kvôli nedorozumeniu dvoch alebo
viacerých strán. Väčšina tých problémov sa dá vyriešiť sprostredkovaním - mediáciou. V tíme
kancelárie Jonovski máme certifikovaných sprostredkovateľov (mediátorov), s povolením
Ministerstva spravodlivosti Srbskej republiky, ktorý vám vedia odborne a nestranne pomôcť aby
ste došli ku miernom riešeniu sporného vzťahu a do kompromisu, k prospechu a potešeniu oboch
strán v spore. Mediácia je obzvlášť výhodná v sporoch občianskoprávnej povahy (majetkové
vzťahy, dedičské a rodinné vzťahy, odškodné, spotrebiteľské spory), ale aj v sporoch medzi
obchodnými subjektmi, v ktorých nutnosť ďalšej úspešnej spolupráci vyžaduje mierne riešenie
bežných sporov.
Nám je cťou, že v našom tíme máme špičkového odborníka v odvetví mediálneho práva
a ochrany práva na slobodu slova a slobodu vyjadrovania, teda vám vieme ponúknuť

špecializovanú mediáciu v tejto oblasti. Mediácia v oblasti mediálneho práva, obzvlášť v sporoch
pre porušenie osobných práv a práva na slobodu slova a vyjadrovania, stranám v spore ponúka
rýchle a účinné dosiahnutie kompromisu a spravodlivé uspokojenie záujmov oboch strán.

Hodnoty advokátskej kancelárie Jonovski

Lawyer_Belgrade_Pancevo_Benefits

Oddanosť & spoľahlivosť

Law_office_Jonovski_Serbia_Benefits

Efektívne riešenie právnych výziev

Lawyer_Serbia_Belgrade_Pancevo_business_property_law

Veľká skúsenosť v odvetví obchodného práva

cooperation_with_lawyers_and_law_firms_from_North_Macedonia_Croatia_Montenegro_Slovakia

Špecializovaný pre klientov zo Slovenska, Česka a Severného Macedónska

Lawyer_business_and_property_law_Serbia_Pancevo

Členovia tímu sú certifikovaný mediátori a prekladatelia