Advokátska kancelária Jonovski – TÍM

Jelena Jonovska, advokát, magister obchodného práva

Jelena Jonovska je zakladateľkou advokátskej kancelárie Jonovski. V priebehu desaťročnej práci,
advokátka Jonovski sa profilovala ako advokát pre slovenské a macedónske firmy, ktoré
podnikajú v Srbsku a so Srbskom. Expertíza v doméne obchodného a občianskeho práva, najmä
v prípadoch s cudzím prvkom. Pravidelne účinkuje na právnických kongresoch v Srbsku,
špecializáciách a právnických konferenciách (štipendistka IBA ročnej konferencie v roku 2015).

Advokát Jelena Jonovska je certifikovaným stálym súdnym prekladateľom pre slovenský
a macedónsky jazyk, a certifikovaný mediátor (sprostredkovateľ) s povolením Ministerstva
spravodlivosti Srbskej republiky. Plynulo hovorí  srbský, slovenský, macedónsky a anglicky
jazyk, a tiež používa i ruský a taliansky jazyk. Vyrastala čiastočne v Srbsku, čiastočne
v Severnom Macedónsku, a čiastočne i na Slovensko, a potom sa počas strednej školy vrátila do
Srbska, kde v roku 2008 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity v Belehrade, a magisterské
štúdium v oblasti obchodného práva absolvovala v roku 2009. Odbornú justičnú skúšku zložila
v roku 2011.

Členkou je nasledovných združení:

  • Advokátska komora Srbska od roku 2011
  • Advokátska komora Vojvodiny od roku 2015
  • Združenie stálych súdnych prekladateľov a tlmočníkov Srbska od roku 2017
  • Združenie pre energetické právo od roku 2019

Tím advokátskej kancelárie Jonovski

Advokáti advokátskej kancelárie Jonovski sú špecializovaný pre obchodné a občianske právo
v najširšom zmysle, náhradu škody, sprostredkovanie (mediáciu) a trestné právo v doméne
obchodných vzťahov. Taktiež, advokátska kancelária má veľkú skúsenosť v práci so
zahraničnými klientmi, najmä s právnickými osobami zo Slovenska, Česka a Severného
Macedónska. Výhoda kancelárie Jonovski je v tom, že sú jednotliví členovia tímu zároveň
certifikovanými súdnymi prekladateľmi pre anglicky, slovenský, český, macedónsky, rumunský,
nemecký, francúzsky, taliansky a ruský jazyk. V súlade s tým, svojim zahraničným klientom
ponúkame účinné a jednoduché riešenie právnych výziev, v jazyku, ktorý im je blízky, so
strategickou uvážlivosťou právnej problematiky a venované porozumenie konkrétneho prípadu,
aby sme najúčinnejším spôsobom došli ku klientovmu cieľu.

Dlhoročná medzinárodná spolupráca s advokátmi a advokátskymi kanceláriami

Advokátska kancelária Jonovski má dlhoročnú spoluprácu s renomovanými advokátmi
a advokátskymi kanceláriami v Severnom Macedónsku, Chorvátsku, Čiernej Hore, Slovensku,
Česku, Bulharsku, Rumunsku a Taliansku. S výborné rozvinutou sieťou právnych
spolupracovníkov, svojím klientom vieme ponúknuť účinné riešenie širokého spektru služieb
v Srbskej republiky, ale aj na území uvedených krajín.

SKÚSENOSTI A ODPORÚČANIA NAŠICH KLIENTOV ZO SRBSKA, SLOVENSKA, SEVERNÉHO MACEDÓNSKA

Predić INT Company, Srbsko, Helena Predić, konateľ

Zodpovednosť, odborná spôsobilosť, skutočná podpora, odborné poradenstvo, presnosť
a úspešná účinnosť charakterizujú dokonalý mix právnej istoty advokátskej kancelárie Jonovski.
Naša dlhoročná úspešná spolupráca je ozajstne veľká podpora a optimizmus pre budúcnosť.
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:40:55+00:00
Zodpovednosť, odborná spôsobilosť, skutočná podpora, odborné poradenstvo, presnosť a úspešná účinnosť charakterizujú dokonalý mix právnej istoty advokátskej kancelárie Jonovski. Naša dlhoročná úspešná spolupráca je ozajstne veľká podpora a optimizmus pre budúcnosť.

KBR Brezina, Srbsko, Vlatko Brezina, majiteľ

Super spolupráca, každá pochvala advokátke Jelene Jonovskej. Prípad je vyriešený
s nepredstaviteľným výsledkom. Každé odporúčanie pre spoluprácu!
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:41:16+00:00
Super spolupráca, každá pochvala advokátke Jelene Jonovskej. Prípad je vyriešený s nepredstaviteľným výsledkom. Každé odporúčanie pre spoluprácu!

Cer promet doo, Srbsko, Marko Ninković, konateľ

Spolupráca s kanceláriou Jonovski trvá už 5 rokov. Veľmi sú ochotný, rýchly v realizácii
všetkých aktivít a pedantný v dokumentácii. Ďakujúc im, úspešne sme zrealizovali všetky právne
prípady. S našej strany veľké odporúčanie pre mladý tím advokátky Jonovskej.
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:41:39+00:00
Spolupráca s kanceláriou Jonovski trvá už 5 rokov. Veľmi sú ochotný, rýchly v realizácii všetkých aktivít a pedantný v dokumentácii. Ďakujúc im, úspešne sme zrealizovali všetky právne prípady. S našej strany veľké odporúčanie pre mladý tím advokátky Jonovskej.

Premaz doo Pančevo, Srbsko, Željko Belodedić, konateľ

Prácu, pre ktorú sme ju angažovali, Jelena vypracovala presne a svedomite. Pritom,
minimalizovala naše náklady v procese, vplývala na všetkých účastníkov aby spolupracovali,
trpezlivo odpovedala na všetky naše otázky, sledovala každé písmeno a vyslovené slovo.
Hodnota, ktorú sme získali je väčšia od očakávanej. Všetky odporúčania!
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:42:00+00:00
Prácu, pre ktorú sme ju angažovali, Jelena vypracovala presne a svedomite. Pritom, minimalizovala naše náklady v procese, vplývala na všetkých účastníkov aby spolupracovali, trpezlivo odpovedala na všetky naše otázky, sledovala každé písmeno a vyslovené slovo. Hodnota, ktorú sme získali je väčšia od očakávanej. Všetky odporúčania!

AGRO- SVAK doo, Srbsko, Elena Sváková, konateľka

Všetky pochvaly pre advokátsku kanceláriu Jeleny Jonovskej, za účinnosť, rýchlosť a oddanosť
právnemu úkonu. Odbornosť a pohotovosť na prvom mieste.
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:42:35+00:00
Všetky pochvaly pre advokátsku kanceláriu Jeleny Jonovskej, za účinnosť, rýchlosť a oddanosť právnemu úkonu. Odbornosť a pohotovosť na prvom mieste.

ABC prevodi doo, Srbsko, Tanja Tošić, hlavná manažérka

V priebehu našej dlhoročnej spolupráci, Jelena Jonovska sa vynikla ako náš najlepší prekladateľ
pre slovenský a macedónsky jazyk. Vyjadrila sa vo viacerých odvetviach, jej preklady sú
vynikajúcej kvality bez ohľadu na terminológiu a typ dokumentácie. Okrem toho, že je
vynikajúcou prekladateľkou, Jelena je, predovšetkým, človek, ktorý je vždy pripravený vyjsť
v ústrety. Pre našu agentúru preložila viac tisíc prekladateľských strán. Dúfame, že ešte veľa
rokov budeme spolupracovať rovnako úspešne.
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:42:55+00:00
V priebehu našej dlhoročnej spolupráci, Jelena Jonovska sa vynikla ako náš najlepší prekladateľ pre slovenský a macedónsky jazyk. Vyjadrila sa vo viacerých odvetviach, jej preklady sú vynikajúcej kvality bez ohľadu na terminológiu a typ dokumentácie. Okrem toho, že je vynikajúcou prekladateľkou, Jelena je, predovšetkým, človek, ktorý je vždy pripravený vyjsť v ústrety. Pre našu agentúru preložila viac tisíc prekladateľských strán. Dúfame, že ešte veľa rokov budeme spolupracovať rovnako úspešne.

Alvest Mont, Slovensko, Ing. Pavol Piják a Ing. Michal Piják, konatelia

"Veľmi si oceňujem našu spoluprácu, pokladám ju za veľmi efektívnu, promptnú a vecnú. Vami
vypracované riešenie mojich otázok je rýchle, zrozumiteľné a Vaša odpoveď presne vystihuje
obsah mojej otázky.
Stručne – ak by som mal sám opätovne zahájiť nový obchodný prípad v Srbskej republike, určite
by som sa vybral cestou spolupráce s Vašou kanceláriou, a to už od overenia obchodného
partnera, vypracovania ponuky, vypracovania návrhu zmluvy až po spoluprácu počas realizácie
a ukončenia predmetného obchodu, nakoľko mi služby poskytované Vašou kanceláriou pomôžu
odbúrať, respektíve eliminovať maximálne množstvo nepredvídaných nákladov a prekážok."
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:39:24+00:00
"Veľmi si oceňujem našu spoluprácu, pokladám ju za veľmi efektívnu, promptnú a vecnú. Vami vypracované riešenie mojich otázok je rýchle, zrozumiteľné a Vaša odpoveď presne vystihuje obsah mojej otázky. Stručne – ak by som mal sám opätovne zahájiť nový obchodný prípad v Srbskej republike, určite by som sa vybral cestou spolupráce s Vašou kanceláriou, a to už od overenia obchodného partnera, vypracovania ponuky, vypracovania návrhu zmluvy až po spoluprácu počas realizácie a ukončenia predmetného obchodu, nakoľko mi služby poskytované Vašou kanceláriou pomôžu odbúrať, respektíve eliminovať maximálne množstvo nepredvídaných nákladov a prekážok."

Kolid S Team, Severné Macedónsko, Duško Stojkov, generálny konateľ

Advokátsku kanceláriu Jonovski sme angažovali pre postup uznania a exekúcie rozsudku
macedónskeho súdu pred orgánmi Srbska. Celý postup je realizovaný "v bielych rukaviciach",
v krátkej lehote a naše právo stanovené rozsudkom je 100% vymáhané, a to tak, že pritom všetko
bolo bezchybne organizované a koordinované, teda bolo potrebné aby sme len raz prišli do
Srbska, a to na samom konci postupu.
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:39:47+00:00
Advokátsku kanceláriu Jonovski sme angažovali pre postup uznania a exekúcie rozsudku macedónskeho súdu pred orgánmi Srbska. Celý postup je realizovaný "v bielych rukaviciach", v krátkej lehote a naše právo stanovené rozsudkom je 100% vymáhané, a to tak, že pritom všetko bolo bezchybne organizované a koordinované, teda bolo potrebné aby sme len raz prišli do Srbska, a to na samom konci postupu.

Kameks, Severné Macedónsko, Jovan Milošeski, konateľ

Tím kancelárie Jonovski ukázal, že je pre právne otázky najväčšou výhodou spoľahlivý
a efektívny partner. Tím advokátky Jeleny Jonovskej nám pri viacerých príležitostiach poskytol
plnú právnu podporu, riadil procesmi a úspešne vyriešil právne spory. Tešíme sa na ďalšiu
úspešnú spoluprácu!
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:40:05+00:00
Tím kancelárie Jonovski ukázal, že je pre právne otázky najväčšou výhodou spoľahlivý a efektívny partner. Tím advokátky Jeleny Jonovskej nám pri viacerých príležitostiach poskytol plnú právnu podporu, riadil procesmi a úspešne vyriešil právne spory. Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu!

White Rook doo, Srbsko, Nikola Gluvakov, konateľ

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Jonovski, podarilo sa nám všetky sporné situácie
pretvoriť do urovnania. Ešte dôležitejšie - podarilo sa nám vyriešiť problémy v mimosúdnom
procese, bez zbytočného mrhania energie, času a peňazí.
Advokatska kancelarija Jonovski
5
2021-02-16T03:40:25+00:00
V spolupráci s advokátskou kanceláriou Jonovski, podarilo sa nám všetky sporné situácie pretvoriť do urovnania. Ešte dôležitejšie - podarilo sa nám vyriešiť problémy v mimosúdnom procese, bez zbytočného mrhania energie, času a peňazí.
5
10
Advokatska kancelarija Jonovski